Berita & Makluman

MESYUARAT PENYELARASAN PENGEMASKINIAN DATA GUNATANAH NEGERI SEMBILAN BIL. 1/2016

Tarikh, masa dan lokasi mesyuarat adalah seperti berikut:-<br><br><b>TARIKH : 22 FEBRUARI 2016</b><b><br>MASA    : 9.00</b><b> PAGI<br>TEMPAT : WISMA NEGERI, JPBD NEGERI SEMBILAN</b><br>

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini