Berita & Makluman

SESI BENGKEL KAJIAN KEPERLUAN PENGGUNA (URS) PROJEK NAIK TARAF SISTEM I-PLAN 2022

SESI BENGKEL KAJIAN KEPERLUAN PENGGUNA (URS) BAGI MODUL PENGURUSAN PERMOHONAN DATA I-PLAN, PENGGUNA I-PLAN DAN PENTADBIR I-PLAN | 17 Mei 2022 | 14 SYAWAL 1443 | BILIK LATIHAN KEMBOJA ARAS 11, PEJABAT PLANMALAYSIA
Sesi Bengkel Kajian Keperluan Pengguna (URS) ini di pengerusi oleh TPr Fadzli bin Zubi, Pengarah Bahagian Maklumat Gunatanah Negara. Sesi ini disertai oleh wakil daripada Bahagian di PLANMalaysia, dan PLANMalaysia Negeri bagi membantu memberi pandangan dan idea berkenaan Modul Pengurusan Permohonan Data I-Plan, Pengguna I-Plan dan Pentadbir I-Plan.


-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini