Berita & Makluman

GANGGUAN TEKNIKAL I-PLAN

Sistem I-Plan sedang mengalami gangguan teknikal terhadap  beberapa fungsi.

Pasukan teknikal kami dalam tindakan memulihkan gangguan tersebut dengan segera.

Kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dihadapi.