Berita & Makluman

KAJIAN KEBERKESANAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
YBhg. Dato' Sri / Dato' / Prof / Assoc. Prof / Dr / Tuan / Puan,

Untuk makluman, PLANMalaysia melalui Bahagian Maklumat Guna Tanah Negara (BMGN) sedang membuat soal selidik terhadap Kajian Keberkesanan dan

Penambahbaikan Sistem Maklumat Guna Tanah Perancangan Bersepadu (I-Plan). Sehubungan dengan itu, mohon jasa baik dari YBhg.Dato' Sri / Dato' / Prof / Assoc. Prof / Dr / Tuan / Puan, untuk mengisi borang soal selidik ini.

(SILA KLIK LINK DI BAWAH)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevxlv_ZtAH8_i1w2SOO0kQdEwpjxkl8GezbRvFwiulVxfcKg/viewform

Penyertaan YBhg. Dato' Sri / Dato' / Prof / Assoc. Prof / Dr / Tuan / Puan, dalam menjawab soal selidik ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PASUKAN KAJIAN 2018
PLANMALAYSIA@BMGN

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini