Berita & Makluman

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perancangan Maklumat Gunatanah (JPMG) Bil 1/2017

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perancangan Maklumat Gunatanah (JPMG) Bil 1/2017 pada 24 Januari 2017, Jam 2.30 petang di Bilik Mesyuarat Tanjung, PLANMalaysia