Berita & Makluman

Bengkel I-PLAN Bil. 2/2015, 1/3/2015 - 3/6/2015

Bengkel ini dijadualkan untuk memastikan keseluruhan sistem I-PLAN memenuhi keperluan 3 stakeholder utama iaitu JPBDSM, JPBDN dan PBT. Tarikh diatas adalah tentatif.