Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2019)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2019
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
JUMLAH 0.000 100.00