Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan

* Sila ketik petunjuk guna tanah untuk memilih kategori guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2021 DAN 2022


Tiada data

Tiada data

Tahun 2021
Tahun 2022

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2021 DAN 2022

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2021 dan warna cerah untuk tahun 2022
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2021 DAN 2022

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2021 (ha) TAHUN 2022 (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN