Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan

* Klik untuk menutup graf guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021


Tiada data

Tiada data

Tahun 2020
Tahun 2021

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2020 dan warna cerah untuk tahun 2021
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2020 (ha) TAHUN 2021 (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN