Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan

* Klik untuk menutup graf guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN


Tiada data

Tiada data

Tahun 2020
Tahun

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2020 dan warna cerah untuk tahun
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2020 DAN

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2020 (ha) TAHUN (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN