Kod Gtn Penerangan
TRM110 Perumahan Strata Lain
Jenis rumah strata yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM111 Penginapan Pekerja Asing
Kemudahan tempat tinggal yang dibangunkan khusus kepada pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang sama dan diuruskan oleh majikan itu sendiri atau diserahkan kepada pihak pengurusan berdaftar
TRM200 Perumahan Bukan Strata
Unit-unit perumahan bertanah (landed property)
TRM201 Sesebuah
Rumah berasingan tidak berkongsi dinding dengan rumah lain yang dibina.
TRM202 Berkembar
Dua buah rumah berasingan tetapi berkongsi dinding yang sama dan mempunyai pintu masuk berasingan
TRM203 Teres
Rumah berasingan dibina secara berbaris tetapi berkongsi dinding dengan rumah di sebelahnya. Ia mengandungi sekurang-kurangnya tiga unit atau lebih
TRM204 Kluster
Rumah ‘Kluster’ merupakan tempat kediaman atau beberapa unit bangunan kediaman yang berkongsi dinding belakang dengan rumah lain
TRM206 Kuarters Kerajaan:Sesebuah/Teres/ Berbilang Tingkat
Tempat tinggal kakitangan atau pekerja yang disediakan oleh kerajaan
TRM207 Rumah Pekerja
Rumah kakitangan pihak swasta yang dibina untuk tujuan penginapan pekerja.
TRM209 Perumahan Bukan Strata Lain
Jenis perumahan bukan strata yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)