Kod Gtn Penerangan
IPG200 Pengangkutan Air
Pengangkutan penumpang atau muatan merentasi air, sama ada berjadual atau tidak. Turut meliputi operasi tunda atau tolak bot, rombongan, cruise atau bot persiaran, feri, teksi air dll. Aktiviti ini termasuk aktiviti pengudangan dan aktiviti sokongan untuk pengangkutan air.
IPG201 Pelabuhan Laut
Tempat kapal berlabuh, persinggahan kapal, pangkalan kapal
IPG202 Marina
Pangkalan khas tempat kapal layar, bot persiar dsb berlabuh
IPG203 Terminal feri/bot
Tempat bermula atau berakhir perkhidmatan feri dan bot; di mana pengguna feri dan bot boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya.
IPG204 Jeti
Binaan yg menganjur ke laut atau sungai (tempat kapal, bot, dsb singgah).
IPG205 Stesen Pemindahan Kargo
Perhentian untuk kerja-kerja pemunggahan dan pemindahan kargo atau barang-barang yang dibawa oleh kapal laut.
IPG206 Pengangkutan Air Lain
Aktiviti pengangkutan air yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IPG300 Pengangkutan Udara
Pengangkutan penumpang atau muatan melalui udara atau ruang angkasa. Ianya turut meliputi aktiviti sokongan seperti operasi lapangan terbang dan pengendalian kargo.
IPG301 Lapangan Terbang
Tanah dan bangunan yang terkandung dalam sesuatu padang terbang.
IPG302 Terminal Kargo
Kawasan atau tempat persinggahan kapal kargo; tempat perletakan kapal kargo bermuatan atau kosong