Berita & Makluman

Tajuk Tarikh
GANGGUAN CAPAIAN SISTEM I-PLAN 14-02-2024
SESI PERBINCANGAN BERSAMA JABATAN KERAJAAN TEMPATAN BERKENAAN INTEGRASI OSC ONLINE 09-02-2023
GANGGUAN TEKNIKAL SISTEM I-PLAN 03-02-2023
MIP PLANNING EXCELLENCE AWARDS 2022, THE MAJESTIC HOTEL KUALA LUMPUR 19-01-2023
SESI BENGKEL KAJIAN KEPERLUAN PENGGUNA (URS) PROJEK NAIK TARAF SISTEM I-PLAN 2022 17-05-2022
PEKELILING KETUA PENGARAH PLANMalaysia (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) BILANGAN 1 TAHUN 2022 BERKAITAN PENYELARASAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DATA GEOSPATIAL GUNA TANAH PERANCANGAN PLANMalaysia 09-05-2022
GOLD AWARD WINNER, MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO (MTE) 2021 28-04-2022
TAKLIMAT PENGEMASKINIAN DATA GUNA TANAH JULAI - DISEMBER 2021 03-02-2022
GANGGUAN TEKNIKAL I-PLAN 28-09-2021
GANGGUAN TEKNIKAL I-PLAN 01-01-2021
SELESAI : GANGGUAN TEKNIKAL SISTEM I-PLAN 21-08-2020
DATA GUNATANAH SEMASA DAN GUNATANAH KOMITED DIKEMASKINI SEHINGGA DISEMBER 2019 29-07-2020
PROSES MIGRASI SISTEM I-PLAN DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) MAMPU 09-12-2019
MASALAH GOOGLE MAP 24-10-2019
KAJIAN KEBERKESANAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) 13-09-2018
Web Aplikasi i-Plan versi 2018 02-04-2018
Program Pemurnian Data Guntanah I-Plan Jan-Jun 2017 Bagi Zon Utara, Selatan, Tengah dan Timur 31-10-2017
Mesyuarat Teach-in Pengemaskinian Data I-Plan Peringkat PPZR 05-09-2017
Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan I-Plan Bil. 1/2017 23-05-2017
Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perancangan Maklumat Gunatanah (JPMG) Bil 1/2017 03-03-2017
Mesyuarat Pemurnian Data I-Plan Bil. 1/2017 03-03-2017
GANGGUAN CAPAIAN SISTEM I-PLAN 04-01-2017
PENYELENGGARAAN SISTEM I-PLAN MULAI 10 - 11 NOVEMBER 2016 (KHAMIS DAN JUMAAT) 08-11-2016
Mesyuarat Verifikasi Data Gunatanah I-Plan bagi Tempoh Januari-Jun 2016 bagi Zon Selatan 12-10-2016
Mesyuarat Verifikasi Data Gunatanah I-Plan bagi Tempoh Januari-Jun 2016 bagi Zon Timur 12-10-2016
Mesyuarat Pasukan Projek Bil 2/2016 12-10-2016
Majlis Perasmian Dan Sesi Bengkel Teach-In 16-08-2016
Anugerah Geospatial Kebangsaan Kategori Persekutuan 16-08-2016
Bengkel Teach In Pengurusan Data Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Gunatanah Bersepadu I-Plan Bil 1/2016 06-06-2016
MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI PERAK 19-04-2016
MESYUARAT PENYELARASAN DATA I-PLAN NEGERI JOHOR 16-03-2016
MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN GUNATANAH I-PLAN TAHUN 2016 BAGI NEGERI TERENGGANU 01-03-2016
MESYUARAT PENYELARASAN PENGEMASKINIAN DATA GUNATANAH NEGERI SEMBILAN BIL. 1/2016 22-02-2016
MESYUARAT PENYELARASAN DATA SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) NEGERI MELAKA 11-02-2016
MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI PERLIS BIL. 1/2016 04-02-2016
MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) 28-01-2016
PROGRAM VERIFIKASI GUNATANAH I-PLAN JAN - JUN 2015 06-11-2015
Pelancaran Sistem I-PLAN, 03/11/2015 03-11-2015
Mesyuarat J/K Pemandu I-PLAN, 28/10/2015 28-10-2015
Latihan RDBMS 22-10-2015
Latihan Aplikasi Web Pengguna 21-10-2015
Latihan Pengendalian Web Service 05-10-2015
Mesyuarat J/K Teknikal I-PLAN Bil. 3//2015, 1/10/2015 01-10-2015
Mesyuarat J/K Teknikal I-PLAN Bil. 2/2015, 3/9/2015 03-09-2015
Mesyuarat J/K Teknikal I-PLAN Bil. 1/2015, 2/7/2015 02-07-2015
Mesyuarat Port Dickson 11-06-2015
Bengkel Pelaksanaan I-PLAN Bil. 1/2015, 07/04/2015-08/04/2015 07-04-2015
Bengkel I-PLAN Bil. 1/2015, 30/3/2015-1/4/2015 30-03-2015
Bengkel I-PLAN Bil. 2/2015, 1/3/2015 - 3/6/2015 06-01-2015