Pautan


http://melgis.melaka.gov.my/

Aplikasi MeLGIS (Melaka Geographic Information System)adalah merupakan satu inisiatif Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka bagi memastikan sistem penyampaian berkualiti yang berteraskan perancangan jangka panjang di dalam perkhidmatan perancangan bandar. Aplikasi ini juga selaras dengan hasrat menjayakan salah satu strategi ICT diperingkat Negeri Melaka. Melalui aplikasi ini, agensi-agensi Negeri Melaka serta orang awam boleh mengakses data geospatial dalam satu aplikasi yang sama secara atas talian (online).

Lawati Laman Web


https://smartplan.penang.gov.my/

GeoPortal ini merupakan satu aplikasi Peta Atas-talian (online mapping) yang menyediakan maklumat GIS kepada pengguna. Mengandungi maklumat geoportal secara umum seperti layer gunatanah, rangkaian, jalan, kemudahan awam dan lain-lain.

Lawati Laman Web


https://gis9.ns.gov.my/gis/

Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan merupakan satu Aplikasi Portal Gunatanah

Lawati Laman Web


http://geoportal.johor.gov.my/

GEO-JOHOR ini merupakan satu Aplikasi Portal Gunatanah (Landuse Portal) Negeri Johor. Aplikasi ini mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang mengemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan/ Agensi di Negeri Johor.

Lawati Laman Web


https://www.perakgis.my/

PerakGIS (geographical information system) interactive map.

Lawati Laman Web


http://sismaps.jpbdselangor.gov.my/index

Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor (SISMAPS) merupakan satu sistem dimana semua pelayar boleh melihat, mencari, dan mengetahui data sesuatu lot tanah. JPBD Selangor menawarkan kepada semua pengguna Negeri Selangor untuk melihat lot tanah masing-masing di samping memberi info berkaitan peracangan bandar dan desa. Lebih mudah, cepat dan pantas

Lawati Laman Web


https://myplan.planmalaysia.gov.my/www/

Memudahkan pengguna membaca dan mendapatkan dokumen dan maklumat perancangan negara Baca secara atas talian dokumen perancangan negara

Lawati Laman Web


https://murninetsv2.planmalaysia.gov.my/

MURNInets merangkumi set penunjuk di bawah 6 dimensi dan 21 tema yang menggambarkan tahap kemampanan bandar di Malaysia. Melalui penunjuk MURNInets ini, tindakan boleh dirangka untuk dilaksanakan oleh PBT ke arah pembangunan mampan. Dalam konteks ini, penekanan boleh diberi dalam mewujudkan persekitaran perbandaran yang mampan dengan penyediaan perumahan dan perkhidmatan yang berkualiti.

Lawati Laman Web