Kod Gtn Penerangan
IFU800 Pembetungan
Sistem yang mengandungi pembetung, paip pelupusan, stesen pengepam atau tempat rawatan kumbahan atau apa-apa kombinasinya dan segala struktur, kelengkapan dan perlengkapan lain (selain perpaipan pembetungan dalaman individu, perpaipan pembetungan dalaman bersama atau tangki septik) yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi pengumpulan, pembawaan, pengepaman atau perawatan kumbahan dan enap cemar kumbahan atau pelupusan efluen kumbahan terawat atau enap cemar kumbahan terawat;
IFU801 Loji Rawatan Kumbahan
Loji rawatan kumbahan mekanikal
IFU802 Stesen Pam Rangkaian
Tempat yang berfungsi untuk mengalirkan kumbahan daripada kawasan rendah daripada kawasan loji rawatan kumbahan
IFU803 Kolam Oksidasi
Kolam pengumpulan/pemprosesan air buangan (Kolam Pengoksidaan/Penstabilan)
IFU804 Pembetungan Lain
Aktiviti pembentungan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU900 Empangan
N/A
IFU901 Struktur Empangan
Struktur empangan yang dibina untuk mengumpul air dan menjana tenaga elektrik
IPG000 Pengangkutan 
Infrastruktur berkenaan pembawaan (barang-barang dll) dari satu tempat ke tempat lain
IPG100 Pengangkutan Darat
Pengangkutan penumpang dan muatan melalui jalan raya atau rel. Aktiviti ini turut termasuk aktiviti pengudangan dan aktiviti sokongan untuk pengangkutan darat.
IPG101 Terminal/Stesen Teksi
Kawasan atau premis bagi perkhidmatan teksi; di mana pengguna teksi boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya yang berkaitan dengan sistem pengangkutan teksi.

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini